De wereld rond de installatiebranche is volop in beweging.

De positie van alle bedrijven, dus ook die van het installatiebedrijf, zal drastisch veranderen.

De installateur van nu, is niet de installateur van de toekomst. Sterker nog, het is nu het bouwbedrijf bedrijf wat met de aannemers scepter zwaait. Maar door alle innovaties, markbewegingen en complexiteit in de bouw zal binnen nu en 5 jaar de installateur op de aannemersstoel plaats gaan nemen

Hoe kan de installateur zich verder ontwikkelen? Hoe vertalen ontwikkelingen in de markt zich naar nieuwe producten en oplossingen? Wat is de behoefte van de klant en hoe speelt u hier als installateur slim op in?

Het brengen van comfort met de vernieuwde energie oplossingen zal nieuwe uitdagingen en denkwijze met zich mee brengen. Bent u als installateur al voorbereid op wat er allemaal komen gaat?

De installatiebranche schreeuwt al jaren om hulp, door de komst van internet staan de marges onder spanning en wordt er te weinig verdient op de traditionele installaties. Maar is dat ook echt zo? De techniek gaat verder, de positie van de installateur verplaats maar de huidige installateur verplaatst niet mee.

Total-ID gaat de huidige en toekomstige installateurs helpen.

Hoe? Door Radar2020 van Uneto-VNI verder uit te dragen.

Door middel van:
Opleidingen op gebied van hernieuwbare technieken
Diensten vergroting, van advies tot realisatie
Collectieve inkoop

De installatiebranche stil te laten staan bij, en de installatiebranche zich de komende tien jaar te laten richten op zes heldere thema’s:

Integraal Installeren

De ambitie is nog altijd energieneutraal bouwen in 2020. De EPC-eisen (Energie Prestatie Coëfficiënt) wordt dus ook steeds strenger. Neem bijvoorbeeld duurzaam bouwen, de integrale installatie van hoogwaardige isolatie en warmteterugwinning. Dat scheelt energie, net als warmte-koudeopslag. Veiligheid in en om de woning wordt ook belangrijker. In 2020 willen we comfortabel en veilig wonen zonder het milieu te veel te belasten.

Hier liggen kansen voor integraal installeren, vooral in de nieuwbouw en de utiliteitsbouw. In 2020 kan de installateur niet meer aankomen met aparte oplossingen voor water, energie en warmte. Mensen zullen vragen om één integrale oplossing die wordt aangestuurd door ICT.

Installatiebedrijven zullen die kennis van integraal ontwerpen en installeren dus in huis – of in het eigen netwerk – moeten hebben. Integraal installeren vraagt om samenwerking met andere bedrijven. Van zonnecel op het dak tot micro-WKK en sensorsystemen in huis. Veel technische innovaties zijn klaar voor de markt. En die markt zegt dat we beter moeten luisteren. 

In de onderstaande video is te zien dat innovatie niet alleen voor de grote bedrijven is weggelegd. Een klein installatiebedrijf kan ook het écht grote werk aan, door een samenwerkingsverband aan te gaan dat complete energie-, warmte- en water systemen levert. 

 

Renovatie evolutie

Renovatie-evolutie gaat over het aanpassen van de bestaande gebouwenvoorraad. Daarbij gaat het om het feitelijk gebruik en de verduurzaming van de gebouwen. De meeste technologie voor de renovatie-evolutie is er al – zoals (lucht)warmtepompen en steeds meer ICT – en zal in 2020 massaal zijn doorgebroken.

De aandacht gaat uit naar individueel comfort in een veilige omgeving. Deze  markt richt zich op kantoren, ziekenhuizen en bedrijventerreinen.

Renovatie op wijkniveau vraagt weer om samenwerking in de keten. Werken in een netwerk van installatievormen en -specialismen. Werken met duurzame installatietechnieken en materialen. Zo rond 2015 zullen steeds meer mensen persoonlijk instelbaar comfort verwachten. Dit betekent dat er een oplossing op maat moet zijn die voor iedere wens. De installateur is in 2020 een netwerker pur sang met alle benodigde kennis van duurzaam installeren.

In de onderstaande video maakt een elektromonteur op innovatieve wijze bestaande gebouwen energiezuinig. Sensortechnologie, lucht-warmtepompen en ICT zijn hierbij sleutelbegrippen.  Meer informatie over Renovatie evolutie ziet u in onderstaande video.

 

Comfortabel leven

In 2020 is de woning al lang niet meer de plek om alleen te wonen. Alles komt hier dan samen. Werk, wonen, recreatie en interactie met anderen. Er zijn allerlei termen voor, zoals domotica, personal climate, smart living en het nieuwe werken. Comfortabel wonen is ook veilig wonen en toegang tot intelligente communicatiediensten. Hier zal veel afhangen van het persoonlijke contact tussen de installateur en de consument;  de opdrachtgever die consumeert en stuurt tegelijk. 

Installatiebedrijven weten in 2020 alles over domotica en wat er verder in de markt speelt. Die markt is groter geworden, want mensen willen langer thuis blijven wonen. Welke zorg op afstand is er bijvoorbeeld mogelijk? De installateur weet raad. De vragen van morgen beperken zich daarmee niet langer tot alleen installeren. 

De consument van 2020 verwacht dat er een integraal aanbod ligt. De consument is volledig gewend aan de steeds ingenieuzere ICT-gestuurde snufjes in huis. De installateur is hier de spin in het web. 

In de onderstaande video voorziet de elektromonteur een monumentaal pand van de allerlaatste snufjes. De bewoners genieten van een comfortabel leven. Meer informatie over Comfortabel leven ziet u in onderstaande video.


Intelligente energievoorziening

We gaan alleen maar meer energie verbruiken. Het moet dus anders. We moeten op weg naar een nieuwe energie-infrastructuur en een duurzame energievoorziening. Energie komt in 2020 steeds vaker niet van de centrale, maar overal vandaan; van windmolens, zonnepanelen en WKK’s. Dat proces moet dan wel intelligent worden gestuurd. Liefst volautomatisch. Daarvoor hebben we straks de smart grids.

Er valt nog veel te installeren op de markt van de infrastructuren voor energie, vervoer, telecom en in nieuwbouw en renovatie. Installatiebedrijven moeten zich dus nu al oriënteren op groene ICT, integraal ontwerpen en regeltechniek en tientallen andere onderwerpen, waaronder de eigen organisatie. Want deze en andere expertise wordt straks allemaal gevraagd. Als rond 2013 de prijs voor WKK naar beneden gaat, worden micro-WKK en smart grids het helemaal. 

Misschien dat we nu de vraag naar elektriciteit nog niet kunnen sturen, maar over tien jaar kunnen we dat wel. De komende jaren komen er al tal van zelfsturende apparaten op de markt in afwachting daarvan. De installateur van 2020 weet dan ook alles van ICT.

In de onderstaande video staat een energieneutraal huis centraal dat zijn eigen stroom opwekt. De interactie tussen een virtuele én een echte monteur ligt aan de basis voor deze intelligente energievoorziening

 

Nieuwe businessmodellen

Over tien jaar willen mensen geen individuele installatieproducten meer. Ze zoeken een integrale oplossing. ICT stelt de installateur in staat om altijd op maat te leveren, precies zoals de opdrachtgever wil. Kwaliteit en de relatie met de klant staan bovenaan.

De installateur werkt met de partijen uit zijn netwerk – en dat hoeft niet langer binnen de keten te zijn – die het best geschikt zijn voor de klus. De opdrachtgever wil straks niet meer betalen voor de installatie, maar voor tien jaar comfortabel wonen en werken. Er komen dus nieuwe businessmodellen. In 2020 werken installateurs steeds vaker samen in een of ander netwerk. Hij is dan niet langer de duizendpoot die alles zelf probeert te leveren, maar hij weet precies waar hij de beste oplossing voor zijn opdrachtgever kan vinden.

Straks gaat het om modellen als franchising en telkens veranderende netwerken van ZZP’ers. Die werken allemaal volgens Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, People Planet Profit en Cradle to Cradle. Dat vinden installateurs vanzelfsprekend.

In de onderstaande video is te zien hoe een online omgeving aan de basis staat van nieuwe business. Moderne installaties en bouwkundige wensen kunnen prima samen en zorgen voor een win-win situatie.

 

Installeren nieuwestijl

Door de ICT en de nieuwe relatie met opdrachtgevers verandert het installatiewerk. Monteurs kunnen straks niet eens meer zonder de nieuwste tools op het gebied van ICT. In 2025 worden de meeste klussen online afgehandeld. Complexe installaties vinden plaats met behulp van augmented reality. Het stelt de ontwerper, de installateur en de opdrachtgever in staat om bij wijze van spreken door de installatie heen te lopen en rond te kijken. Door miniaturisatie worden alle sensoren in de woning kleiner. De mensen willen geen leidingen en contactdozen meer zien.

Hier ontstaan kansen voor de installateur om een breed aanbod te doen. Waarom niet ook het energieverbruik in de woning monitoren? Of problemen op afstand detecteren en verhelpen? De installateur heeft in 2020 een andere bedrijfsvoering. Hij is flexibel, heeft een hoge reactiesnelheid en weet alles van ICT. Ook de kleinere installatiebedrijven zullen hier moeten instappen. Want tussen 2015 en 2020 zijn crowdsourcing en augmented reality voor innovatieve installatie de gewoonste zaak van de wereld geworden.  

In de onderstaande video is te zien hoe een “augmented-reality-bril” veel winst oplevert. Nauwkeurige instructies in een digitaal plan zorgen ervoor dat een ingewikkelde installatie op een gemakkelijke manier aangepast kan worden.  

 

Sociale Innovatie

Het succes van innovatie wordt voor slechts 25% bepaald door investeringen in onderzoek en techniek. Alles op het gebied van mens en organisatie is bepalend voor het overgrote resterende deel van succes. Innoveren is dus mensenwerk. Dat geldt voor zowel de werkgever als de werknemer. 

Innoveren is dus vooral ook sociaal innoveren. Dat betekent de mens centraal stellen. Juist bij het ontwikkelen, verkennen en actief aanwezig zijn op nieuwe en bestaande markten. Maar hoe doe je dat? Het aantal instrumenten is hoog en divers, maar minder ver van het bed dan u wellicht denkt. Denk bijvoorbeeld aan bijscholen, slimmer werken, individueel roosteren, verbeteren van bedrijfsprocessen, een gezondheidsbeleid of gewoon een lage drempel om altijd bij de leidinggevende binnen te lopen. Sociaal innoveren is vooral een kwestie van doen! 

 

Hoe nu verder?

Kijk welke diensten, maar ook welke opleidingen wij voor uu kunnen verzorgen.
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op over de verschillende mogelijkheden!