BENG woningen

De huidige EPC-norm wordt in de toekomst vervangen door de ‘BENG’-norm (bijna energieneutrale gebouwen). Vanaf eind 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland aan deze norm voldoen.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft nu een handreiking ontwikkeld die de bepaling van BENG-indicatoren uit de EPC-berekening toelicht.
Hiermee is het mogelijk de huidige EPC-berekening voor nieuwe gebouwen te vertalen naar de nieuwe BENG-eisen.

BENG gaat verder dan EPC

De BENG-normen gaan verder dan de EPC-waarde, die alleen het energieverbruik van een gebouw aangeeft. De BENG-norm kijkt namelijk naar drie aspecten:

De bepaling van de energieprestatie zal op den duur veranderen in het kader van de modernisering van de bouwregelgeving. Tot dit gereed is, kunnen de BENG-indicatoren bepaald worden uit de
deelresultaten van de EPC-berekeningen volgens NEN 7120. De hoogte van de eis verschilt per gebruiksfunctie. Een overzicht van de eisen, de handreiking en ook een bijbehorende excel om een
berekening van de BENG-indicatoren uit te kunnen voeren, is op te vragen bij de RVO.

Woningen en andere gebouwen gebruiken energie. Om het energieverbruik in de gebouwde omgeving te beperken hebben de landen van Europa afgesproken om steeds hogere eisen te stellen aan de
energiezuinigheid van nieuwe woningen. Ook in Nederland gebeurt dat. Bovendien is afgesproken dat vanaf 2021 er alleen nog nieuwe woningen worden gerealiseerd die ‘bijna energieneutraal’ zijn.

Bijna Energie Neutrale Gebouwen wordt afgekort tot ‘BENG’.

Wat houdt BENG in? BENG wil zeggen dat over een gemiddeld jaar een woning net zo veel energie opwekt, als er nodig is om hem tijdens dat jaar te verwarmen, te ventileren en voor voldoende warm
tapwater te zorgen. De energie die u zelf gebruikt, bijvoorbeeld voor wasmachine, televisie of verlichting wordt daarbij niet meegerekend. Daarom zijn de woningen ook bijna energieneutraal.

Misschien heeft u wel eens gehoord van de eis die de afgelopen jaren is gebruikt voor het energiegebruik van nieuwe woningen, de zogenaamde ‘energieprestatiecoëfficiënt (EPC).
Daarin wordt de energiezuinigheid van een woning uitgedrukt in één getal. Hoe kleiner dat getal is, des te zuiniger is het huis. Standaard nieuwbouwhuizen worden vanaf 2015 gebouwd met
een EPC die ten hoogste 0,4 is. Een woning die voldoet aan de BENG-eisen zou een EPC krijgen van ongeveer 0,1. Dat getal zegt niet zo veel over hoe die energiezuinigheid wordt gehaald:
Door dikke isolatie, moderne installaties of eigen zonnecellen. Dat maakt woningen ook onderling niet zo goed vergelijkbaar.

Bij BENG-woningen wordt de mate van energiezuinigheid weergegeven door drie BENG-indicatoren, met elk een eigen eis. Een nieuwe woning moet aan alle drie de eisen voldoen. De voorgenomen eisen zijn:

BENG 1: De woning heeft een goed geïsoleerde en goed gebouwde buitenschil (muren, ramen vloer en dak), zodat de energiebehoefte voor onder andere verwarming lager is dan 25 kWh/m2

BENG 2: De energie uit gas, kolen en olie, die in de woning, of voor de woning in een energiecentrale wordt opgewekt (het primair fossiel energiegebruik) is lager dan 25 kWh/m2

BENG 3: In, aan of op de woning wordt hernieuwbare energie opgewekt of wordt voldoende omgevingswarmte uit lucht, water of bodem gebruikt.
Alles bij elkaar is het aandeel hernieuwbare energie groter dan 50 %.

Alle eisen gelden voor een (standaard) jaar en bij een aangenomen gedrag van de bewoners, zoals dat is vastgelegd in normbladen. De praktijkwaarde zal hier altijd van gaan afwijken.
De eisen gelden per m2 van het binnen oppervlak, die op een afgesproken manier wordt gemeten. Ook belangrijk om te vermelden is dat de kWh in de BENG-eisen niet rechtstreeks te vergelijken
zijn met de kWh op de elektriciteitsmeter. Bovendien gelden deze eisen alleen voor de woning zelf (verwarming, ventilatie en warm tapwater) en niet voor het huishoudelijk verbruik.

De bovenstaande BENG indicatoren zijn nog in ontwikkeling, details worden nog uitgewerkt, maar de grote lijnen staan vast.
Verschil EPC: 0,4 en een BENG-woning
Waarin verschilt een woning die voldoet aan de eis van EPC: 0,4 van met een woning die voldoet aan de toekomstige BENG-eisen?De toekomstige BENG-eis streeft gericht naar het verlagen
van de energievraag, het verplicht toepassen van hernieuwbare energie (zoals zonne-energie) én het verder verminderen van fossiele brandstof.

Ten opzichte van een EPC: 0,4 woning verschilt de woning op de volgende aspecten:

Energielasten

Een woning die bijna energieneutraal is betekent niet dat u geen energierekening krijgt. Voor het gebruik van gas of elektriciteit voor bijvoorbeeld douchen, het verwarmen van uw woonkamer,
tv-kijken, het gebruik van de wasmachine en vaatwasser etc. brengt uw energieleverancier kosten in rekening. Het energiegebruik is in de praktijk sterk afhankelijk van het bewonersgedrag.
De tijd die men onder de douche staat, het gebruik van (huishoudelijke) apparaten en de gewenste binnentemperatuur kunnen namelijk per bewoner verschillen. Om een indicatie te krijgen
van de maandlasten is een vergelijking opgesteld tussen een EPC: 0,4 en een BENG woning. Dit betreft een indicatie en is geen garantie voor uw te verwachten energierekening.

Gebruik van een BENG woning

Een woning die voldoet aan de voorgenomen BENG-eisen kunt u op dezelfde manier gebruiken als een andere nieuwbouwwoning.

In de zomerperiode
Om een te warme woning in de zomer te voorkomen kunt u gebruik maken van zonwering en als de zon onder is de woning even luchten. De effectiviteit van deze maatregelen is afhankelijk van
het gebruik van de woning. Daarnaast speelt de aanwezigheid een rol; bij afwezigheid wordt zonwering in de regel niet gebruikt, wat een te warme woning kan opleveren bij thuiskomst.
Voor het open zetten van ramen en deuren geldt dat onjuist gebruik (lekker overdag de ramen open, het is immers mooi weer) zelfs een averechts effect heeft: het binnen laten van warme buitenlucht
versterkt de opwarming van de woning. Overdag bij warm weer kunt u dus het beste de ramen dicht laten; u kent dat misschien wel van vakantie in Zuid-Europese landen.

In de winterperiode 
Een BENG woning is voorzien van een zeer goede ‘winterjas’ waardoor men geen tocht of koudeval ervaart. Daarnaast kunt u de temperatuur en de hoeveelheid frisse lucht op basis van uw eigen wensen regelen;
Dit alles per ruimte en met een voldoende snelheid. De ventilatiehoeveelheid per ruimte wordt tevens in de gaten gehouden door CO²-sensoren op de begane grond en de verdieping.
Mensen (en dieren) ademen CO² uit, daarom is CO² een goede indicator voor de aanwezigheid van mensen en de behoefte aan verse lucht.
Zijn er meer mensen in een ruimte aanwezig, waardoor de CO² uitstoot toeneemt, dan gaat het ventilatiesysteem automatisch meer ventileren.

Onderhoud

De onderhoudsbehoefte van een BENG-woning bestaat in de basis (net als een reguliere nieuwbouwwoning) uit het om de vijf/zes jaar geven van een schilderbeurt als er gekozen wordt voor traditionele houten kozijnen,
het hebben van een onderhoudsabonnement voor het installatietechnische gedeelte.
Specifiek voor BENG woning dienen de filters in de WTW-unit elk half jaar te worden vervangen. Verder verschilt een BENG woning niet veel van een traditionele woningen

Tips energiezuinig en comfortabel wonen

Wilt u meer weten over "BENG"? Neem gerust contact met ons op.