Een kleine windmolen, misschien toch de toekomst

Als zonnepanelen niet op uw dak kunnen, en u wilt toch energie opwekken, dan hebben veel mensen het idee dat ze dan buiten de boot vallen.
Niets is minder waar! De techniek heeft de laatste jaren niet stil gestaan, en inmiddels zijn er verschillende mogelijkheden om toch de juiste hoeveelheid
energie op te wekken om er voor te zorgen dat u toch een energie neutrale woning krijgt. De oplossing is windenergie. Daar is er meer van in Nederland dan de zon,
met 2 extra voordelen boven op zonne-energie, de wind waait dag en nacht, en we zijn ook niet afhankelijk van bewolking, sneeuw en vuiligheid door fijnstof en vogels

Kleine windmolens zijn windturbines met een rotor diameter kleiner dan 3 meter.
Door de beperkte omvang zijn kleine windmolens, ook wel “urban wind turbines” genoemd, geschikt voor plaatsing op woningen en gebouwen of op een vrijstaande mast.

De verschillen

Er zijn twee verschillende type windturbines te onderscheiden: de horizontale as en de verticale as windturbines.
De horizontale as windturbines zijn de traditionele wiekturbines die bestaan uit 2 of meer wieken (of rotorbladen).
Bij deze windturbines ligt de as waar de wieken om draaien evenwijdig aan de richting van de wind terwijl de wieken loodrecht op de richting van de wind staan
Verticale as windturbines hebben een as die loodrecht op de richting van de wind staat, de wieken die evenwijdig aan de as zijn bevestigd staan daarom eveneens
loodrecht op de wind. Hierdoor vangt een verticale as windturbine altijd wind, ongeacht de windrichting, en is een staart om de windturbine in de wind te richten niet nodig. 

De keuze voor een bepaald type windturbine wordt mede bepaald door de locatie en het gevraagde vermogen. Verticale as windturbines zijn meer geschikt voor de dicht
bebouwde omgeving waar de windrichting meer varieert en waar vaker windvlagen voorkomen. Horizontale as windturbines zijn meer geschikt voor de meer open locaties,
waar men minder belemmering heeft van hoogbouw. Horizontale as windturbines produceren over het algemeen wel veel meer energie.

Omvormer

De wind varieert continu en dus is de door de kleine windturbine opgewekte elektriciteit ook erg variabel en niet geschikt om in het elektriciteitsnet te voeren.
De omvormer zorgt ervoor dat de elektriciteit van de kleine windturbine geschikt wordt gemaakt om in het elektriciteitsnet te voeren. Hiernaast zorgt de omvormer
er ook voor dat de windturbine optimaal presteert onder de wisselende windsnelheden en dat de windturbine tijdens storm niet kapot waait.

Fundering

Kleine windturbines worden vaak op een vrijstaande mast geïnstalleerd. Wanneer een kleine windturbine op een gebouw geïnstalleerd wordt moet goed gelet worden
op de draagkracht van de constructie en de overlast die door eventuele trillingen of geluid veroorzaakt kan worden.  Bij voorkeur wordt gekozen voor een trillingvrije
plaatsing op een plat dak, zodat trillingen niet worden overgedragen aan de draagconstructie van het gebouw. Trillingen (geluid) kunnen in geval van een directe fysieke
verbinding voor overlast zorgen. Vaak wordt door toepassing van dempende materialen getracht de overlast door trillingen te beperken.

Welke windmolen(s) kunnen wij u adviseren?