Waarom zouden wij u als installateur helpen?

In de bestaande voorraad liggen enorme kansen als het gaat om energiebesparing, ook voor installateurs. Tot nu toe blijkt het echter lastig om de consument in beweging te brengen en zo voor voldoende vraag te zorgen. De komst van ‘Total-ID ‘gaat hier verandering in brengen. Dit programma ondersteunt gemeenten, woningbouwverenigingen, vastgoed eigenaren, maar ook aanbieders zoals installateurs om bestaande woningen en andere gebouwen energiezuiniger te maken. 

Ze doen dit onder andere met een online energielabelatlas. Wat is dit? En hoe maken installateurs hier slim gebruik van?
‘Total-ID’ conformeert zich aan het Energieakkoord en is een initiatief van diverse marktpartijen welke zich actief bezig houden met het verduurzamen van Nederland. Deze partijen willen energiebesparing in de bestaande bouw stimuleren door particuliere woningeigenaren op dit vlak te ontzorgen. 

Energielabelatlas

Een eerste stap  is de nieuwe energielabelatlas die onlangs in opdracht van Meer Met Minder is gelanceerd. Op de site energielabelatlas.nl is het officiële label te zien als een huis al is doorgemeten door een gecertificeerd bedrijf. Van huizen die nog niet zijn doorgemeten is een indicatief label weergegeven. Installateurs kunnen via deze site dus snel een betrouwbaar beeld krijgen van de energielabels in de regio’s waar zij actief zijn.

Bewoners bereiken

Vervolgens moeten installateurs met de bewoners in contact komen over energiebesparing. Dit kan bijvoorbeeld via een groep bewoners die actief in de wijk aanwezig is, of door een energiemarkt te organiseren. Een voordeel is dat installateurs vaak al een vaste klantrelatie hebben via het onderhoudscontract voor de cv-ketel. Dat is een uitermate geschikt moment om met klanten in gesprek te gaan over mogelijkheden om het energieverbruik terug te dringen. 

Total ID is aangesloten bij bij Meer Met Minder

‘Total ID’ biedt ook een directere mogelijkheid om potentiële opdrachtgevers te vinden. Wij benaderen woningeigenaren namelijk actief. Als er concrete interesse is om de woning te verduurzamen, worden bewoners geholpen om in contact te komen met betrouwbare aanbieders. ‘Total ID’ verwijst geïnteresseerde bewoners dan door naar aangesloten installateurs. Dat wij zijn aangesloten bij ‘Meer Met Minde’r wordt gekoppeld aan een erkenningsregeling, dat als keurmerk gaat dienen in de markt. Bewoners hebben daarmee extra zekerheid dat de bij Total ID aangesloten installateur staat voor deskundigheid en goede dienstverlening.

Aansprekend aanbod

Installateurs moeten bij het verduurzamen van de woningmarkt beseffen dat dit een hele andere markt is dan ze gewend zijn. Vroeger kwamen klanten met een gerichte vraag: wilden ze verwarming, dan installeerde je een cv-ketel. De vraag naar verduurzaming is echter heel algemeen. Het antwoord mag door de installateur zelf ingevuld worden, maar zij kunnen ook gebruik maken ven de expertise welke zij nu extra in huis halen.

Installateurs die willen slagen, moeten boven alles zorgen voor een aantrekkelijk aanbod. Het gaat erom energiebesparing tastbaar te maken. Het is zaak duidelijk aan te geven via welke stappen mensen welke besparing kunnen behalen. Comfortverbetering, een gezondere woning of zorgeloos verbouwen zijn hierbij overigens ook interessant, maar uiteindelijk is het voor iedereen toch een financiële afweging. Een prestatiegarantie, een scherpe prijs en aantrekkelijke financieringsmogelijkheden zijn daarom onmisbaar. Wij van Total ID begrijpen dat dit voor u als installateur niet de makkelijkste opgave is.

Daarom helpen wij u hierbij. Zo heeft u uw werk, heeft u een tevreden klant en hebben ook wij weer ons steentje kunnen bijdragen aan een beter milieu.