Wie is Total-ID

Total-ID is opgericht door een aantal enthousiaste ondernemers, die het initiatief heeft genomen om, in samenwerking met lokale partners (gemeentelijke overheid en bedrijfsleven),
door kennis- en informatieoverdracht bewustwording op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing te gaan bevorderen. We willen daarmee draagvlak opbouwen om uiteindelijk
te komen tot individuele en collectieve verduurzaming van de bestaande bebouwing.
Dit initiatief is voortgekomen uit praktische overwegingen.

Veel individuele bedrijven bereiken samen veel meer.

Vooral op gebied van energie besparen is er nog steeds veel winst te behalen. 

Door te beginnen met een onafhankelijk advies, duidelijke uitwerking en een gezamenlijke uitvoering zal uiteindelijk de werkgelegenheid groeien, meer verduurzaming volgen van de
bestaande bebouwing en er eerdere aan de milieuquota van de overheid voldaan moeten kunnen worden.

De visie

Total-ID heeft als visie dat Nederland minder afhankelijk moeten worden van steeds schaarser wordende fossiele brandstoffen en grootschalige energieproductie. Daarnaast willen we
dat het milieu minder belast wordt door CO2-uitstoot bij deze energieproductie. Door nu de omschakeling te maken naar duurzame individuele maar ook duurzame lokale energiebronnen
en aan te sluiten bij de initiatieven van overheid, energiemaatschappijen en andere marktpartijen, de bestaande bebouwing nog energie zuiniger maken!
Daarmee dragen wij bij aan een duurzamer Nederland. Niet alleen voor nu, maar vooral voor de toekomst.

De ambitie

In 2021 minimaal 20% van het particulier energiegebruik, te verlagen.
Hoe? Door energieverbruikers bewust te maken van hun verbruik en daar waar mogelijk te ondersteunen in de mogelijkheden dit verbruik nog meer te reduceren.
Om deze ambitie te halen willen we optimaal gebruik maken van de kansen en mogelijkheden die lokaal aanwezig zijn, Gemeenten, provincie, bedrijfsleven, en reeds
bestaande initiatieven verbinden tot een betere samenwerking.

Het doel

Een aanzienlijk deel van het wereldwijde energieverbruik en de daarbij behorende CO2 uitstoot wordt veroorzaakt door de gebouwde omgeving.
Dat betekend dus dat wij met z’n alle hier dus verantwoordelijk voor zijn.Veel oplossingen om dit tegen te gaan zijn al voor handen, maar is dit genoeg?
Gelukkig komen er elke maand weer nieuwe innovatieve ideeën, producten en technieken op de markt die zorgen voor een versnelling voor het verduurzaming van de gebouwde omgeving.
Inzicht in al deze ontwikkelingen is noodzakelijk om met elkaar tot de beste besparing te komen!

Total-ID is opgericht om samen verder te komen, samenwerking, kennisdeling en innovatie samen te brengen.