Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Stichting EnergiePrestatieGarantie

Total-ID is een nieuwgevormde bv waarin samen wordt gewerkt door marktpartijen om gezamenlijk een bijdrage te kunnen leveren aan het energiezuinig, of zelf energieneutraal maken van bebouwing in Nederland.

Onder deze partijen vallen onder andere: energie-adviesbureaus, installateurs, bouwbedrijven en producenten van groene-energiesystemen.

Dit initiatief is begonnen door ondernemers in Noord-Holland, maar werkt aan het bedienen van de hele Nederlandse markt. Voornamelijk bestaande bouw, maar soms ook nieuwbouw.

Het struikelblok

De financiering van energiebesparende projecten wordt vaak beantwoord door banken met onzekerheid over de doeltreffendheid van de maatregelen.

Het EnergiePrestatieGarantieFonds probeert deze onzekerheden bij de banken weg te nemen door vooraf te onderzoeken wat het effect van een besparingsproject zal zijn. Natuurlijk wordt het effect na oplevering ook nog gecontroleerd.

Na deze controle wordt een energieprestatiegarantie afgegeven voor ten minste 10 jaar. Met deze garantie wordt het voor huis- en/of pandeigenaren, bedrijven, maar ook gemeenten en banken een stuk gemakkelijker om een project te starten. De door de regering opgestelde energiebesparingsdoelstellingen worden zo sneller en met de juiste kwaliteit verwezenlijkt.Daarnaast wordt de gebruiker beter beschermd tegen malafide praktijken.

Aangezien Total-ID niet de slagen wil zijn die zijn eigen vlees keurt, is er een initiatief genomen om een neutrale stichting, zonder winstoogmerk op te zetten. Zo kunnen de projecten eerlijk beoordeeld worden en garantieclaims afgewikkeld worden. Uiteraard zal deze stichting een eigen bestuurd en financiering krijgen.

Het doel

Het doel van de stichting is om zowel laagdrempeliger als goedkoper te zijn dan de al bestaand garanties.

Andere partijen zijn veelal commerciële initiatieven die zich focussen op het verkopen van verzekeringen voor (ver)bouwprojecten. Pas op de tweede plek wordt er gekeken naar de prestaties van een project. Vaak is het bij die partijen ook niet mogelijk om een energieprestatiegarantie te verkrijgen zonder een verzekering af te sluiten.

Wij vinden deze koppelverkoop te duur en ongewenst. Op tijd de duurzaamheidsdoelstellingen halen wordt er ook niet mee bevorderd.

Andere partijen beoordelen alleen individuele elementen, geen integrale energie-oplossingen. Daardoor kunnen contraproductieve resultaten ontstaan.
Wij streven naar het met de overheid vaststellen van normen die gelijk staan aan de normen voor nieuwbouw. Ons doel is om marktpartijen aan te sporen om meer en sneller energiebesparende maatregelen te realiseren. De economische voordelen zijn met name het wegnemen van de onzekerheid bij banken en andere financiers.

De verwachting

Onze verwachting is dat er in ecologische zin effectievere maatregelen genomen zullen worden omdat de stichting enkel maatregelen garandeert die effectief zijn in het verlagen van de energieconsumptie. Sociaal gezien zal de consument en/of garantiehouder beter beschermd worden tegen malafine vergroeningspraktijken van partijen die alleen maar secondaire diensten willen slijten.

Wij gaan uit van een louter positieve impact op de verduurzaming van alle Nederlandse bebouwing.