Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

BENG-woningen

De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) die nu nog in gebruik is, wordt in 2021 vervangen door de BENG-eisen (bijna-energieneutrale gebouwen). Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen bijna energieneutraal zijn. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een handreiking laten ontwikkelen met een stappenplan voor de berekening van de BENG-indicatoren op basis van de huidige EPC-norm toelicht. Met deze handreiking kunt u de huidige eisen vertalen naar de nieuwe.

BENG gaat verder dan EPC

De EPC-waarde geeft alleen het energieverbruik van een gebouw aan. Bij de BENG-norm wordt naar drie aspecten gekeken.

 • De energiebehoefte van het hele gebouw in kWh per m2 per jaar.
 • Het maximale primaire energiegebruik in kWh per m2 per jaar.
 • Het minimale percentage aan duurzame energie waaruit alle verbruikte energie moet bestaan.

De bepaling van de energieprestatie zal in het kader van de modernisering van de bouwregelgeving veranderen. Tot die tijd kunnen de BENG-indicatoren worden bepaald met de EPC-berekeningen volgens NEN7120. Per gebruiksfunctie verschilt de hoogte van de eisen. Een overzicht van alle eisen, de handreiking en de bijbehorende Excel-bestanden om berekeningen van de BENG-indicatoren te maken, kunt u gratis opvragen bij de RVO.

Om het energieverbruik van de gebouwde omgeving te beperken, is er in de Europese Unie afgesproken om de eisen aan de energiezuinigheid van nieuwbouw steeds verder op te schroeven. In Nederland doen we daar dus ook aan mee. Tevens is hier afgesproken dat er vanaf 2021 alleen nog maar 'bijna energieneutrale' woningen worden gerealiseerd.

BENG staat voor bijna-energieneutrale gebouwen.

Dat betekent dat een woning gemiddeld net zoveel energie opwekt, als er gemiddeld verbruikt wordt voor verwarming, warm water en ventilatie.
De door uzelf verbruikte energie van het elektriciteitsnet wordt daar niet bij meegerekend. Daarom zijn ze ook bijna energieneutraal.

Misschien heeft u weleens vernomen dat er een eis is voor het energieverbruik van nieuwe woningen; de energieprestatiecoëfficiënt, of EPC. Daarmee wordt de energiezuinigheid van een bebouwing uitgedrukt in één getal. Hoe lager het getal, hoe zuiniger het huis. Sinds 2015 wordt nieuwbouw standaard gebouwd met een EPC-waarde van maximaal 0.4. Woningen die voldoen aan de BENG-eisen, zouden een EPC-waarde krijgen van ongeveer 0.1. Dat getal zegt overigens niks over hoe de energiezuinigheid is gehaald. Goede isolatie, moderne installaties of eigen zonnepanelen; het kan er één van zijn, of alle drie. Dat maakt de vergelijkbaarheid van woningen onderling lastig.

De mate van energiezuinigheid wordt door drie indicatoren weergegeven bij BENG-woningen. En elke indicator heeft weer een eigen eis. Bij nieuwbouw moeten aan alle eisen worden voldaan.
De voorgenomen eisen zijn:

BENG 1: De woning heeft een goed geïsoleerde buitenschil, waardoor de energiebehoefte, voor verwarming onder andere, lager is dan 25k Wh/m².

BENG 2:De energie uit gas, kolen en olie, die in de woning, of voor de woning in een energiecentrale wordt opgewekt, is lager dan 25 kWh/m².

BENG 3: In, aan of op de woning wordt hernieuwbare energie opgewekt, of wordt voldoende omgevingswarmte uit de lucht, het water of de bodem gebruikt.
Alles bij elkaar is het aandeel hernieuwbare energie groter dan 50%.

Alle eisen gelden per vierkante meter en voor een jaar bij het voorspelde verbruik van bewoners, zoals dat is vastgelegd in normbladen. De praktijkwaarde zal hier bijna altijd van afwijken. Belangrijk om te vermelden is dat de kWh in de BENG-eisen niet direct te vergelijken zijn met de kWh op de elektriciteitsmeter. Verder gelden deze eisen alleen voor de woning zelf, niet voor het huishoudelijk verbruik.

Hoewel de grote lijnen vaststaan, zijn bovenstaande indicatoren nog in ontwikkeling en moeten de details nog worden uitgewerkt.

Het verschil tussen een 'EPC 0,4'- en een BENG-woning.

Een woning die voldoet aan de toekomstige BENG-eisen streeft gericht naar het verlagen
van de energievraag, het verplicht toepassen van hernieuwbare energie (zoals zonne-energie) én het verder verminderen van fossiele brandstof.

Ten opzichte van een EPC: 0,4 woning verschilt de woning op de volgende aspecten:

 • Hogere isolatiewaarden van de beganegrondvloer, de gevel en het dak;
 • Een wijziging in glastype, van HR++-dubbel glas naar drievoudige beglazing (triple glas);
 • Een geavanceerder ventilatiesysteem;
 • Extra PV-panelen op het dak van de woning, voor de opwekking van elektriciteit.

Energielasten

Voor gebruik van gas en elektriciteit bij bijna-energieneutrale woningen blijft u energierekeningen krijgen. Omdat het persoonlijk gebruik sterk verschilt per persoon, kan het exacte energieverbruik niet vooraf worden bepaald. Om een idee te krijgen van de maandlasten is een vergelijking gemaakt tussen een EPC 0.4 en een BENG-woning. Dit is alleen wel maar een schatting en biedt geen garantie van de te verwachten energierekening.

Gebruik van een BENG woning

U kunt woningen die aan de BENG-eisen voldoen gewoon op dezelfde manier gebruiken als elke andere woning.

Op warme dagen
Om te veel warmte van de zon in een woning te voorkomen, kunt u zonnewering gebruiken. Als de zon dan onder is, kunt u de woning laten luchten. Als u de ramen overdag openzet, laat u juist de warme lucht binnen. Het beste kunt u dus de ramen dichthouden overdag.
Als bij afwezigheid de zonwering niet gebruikt wordt, kan het zijn dat zodra u thuiskomt de woning heel warm is geworden.

Op koude dagen
Omdat een BENG-woning voorzien is van een uitstekende 'winterjas', zult u geen last hebben van tocht in de woning. Tevens kunt u naar eigen inzicht en per ruimte de temperatuur en hoeveelheid frisse lucht regelen. CO2-sensoren controleren de ventilatiehoeveelheid op de begane grond en elke verdieping.
Omdat mensen en dieren CO2 uitademen is dat een goede indicator voor de behoefte aan frisse lucht.

Onderhoud
Als u voor houten kozijnen kiest, moet u net als bij iedere andere woning, ook bij BENG-woningen het hout om de vijf à zes jaar schilderen.
Wat wel anders is aan BENG-woningen, is dat u de filters in de WTW-unit elk half jaar dient te vervangen.

Tips energiezuinig en comfortabel wonen

 • Zomers ná zonsondergang de ramen op de kiepstand zetten voor koelere buitenlucht;
 • Gebruik zonwering op warme dagen;
 • 's Winters de ramen niet te lang open laten staan;
 • Appparaten die veel energie verbruiken, gebruiken als de zon schijnt.
 • Gebruik energiezuinige apparaten.

Wilt u meer weten over 'BENG'? Neem gerust contact met ons op.